Fördelar med medlemskap

Priser

Bli Medlem

OBS: Inga uppgifter du skickar in sparas på denna webbplats.

betala in årsavgiften till plusgiro 69 57 78-1 (Skriv ditt namn som meddelande)

GDPR: Vid medlemskap begär föreningen att få lagra dina personuppgifter – ditt namn, adress och kontaktuppgift. Går du ur föreningen, raderar vi dessa uppgifter. Vi kommer endast att lagra dessa data för att föra medlemsregister. Vi kommer inte att lämna uppgifterna vidare till någon utomstående part. Vid begäran lämnar vi ut de uppgifter vi har om dig till dig. Vi rättar också felaktigheter eller tar bort dina uppgifter om du så begär det. Du kan när som helst dra tillbaka detta samtycke. Vid nytecknande av medlemskap begär Sportfiskarna ditt personnummer, detta för att Sportfiskarna behöver personnumret för att en försäkring kopplad till ditt medlemskap ska vara aktiv. Vår kassör vidarebefordrar personnumret till dem, men lagrar inte ditt personnummer.